ร่วมงานกับดีแลนด์

ตำแหน่ง วิศวกรสนาม

Site Engineer

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำโครงการ ไร่กล้วย 1 อัตรา

เวลาปฏิบัติงาน

จ.-ศ.

หน้าที่และรายละเอียด

  • บริหารความคืบหน้างานก่อสร้างบ้าน และระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน
  • บริหารคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมก่อสร้างที่กำหนด

คุณสมบัติ

  • บริหารความคืบหน้างานก่อสร้างบ้าน และระบบสาธารณูปโภค ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน
  • บริหารคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมก่อสร้างที่กำหนด
รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษ
เฉพาะคุณ