บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัดร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัดร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง โดยได้รับเกีรยติจาก นายชัยยงค์  คูเพ็ญวิจิตตระการ นายกเทศมนตรี รับมอบเสื้อให้กับพนักงานกวาดถนนเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 66 ตัว  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง เมื่อเร็วๆนี้

Facebook
Twitter
Email
รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษ
เฉพาะคุณ