ดี-แลนด์-ทำดีเพื่อพ่อ-สนามหลวง

ดี-แลนด์ ทำดีเพื่อพ่อ สนามหลวง

ทีมพนักงานดี-แลนด์และทีมผู้บริหาร ร่วมกันแจกจ่าย สำหรับน้ำดื่มและสิ่งของที่ลูกบ้านดี-แลนด์และลูกค้าศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ ได้ร่วมสมทบกับทางดี-แลนด์ ซึ่งเหล่าจิตอาสาก็ได้เดินทางไปช่วยกันแจกจ่ายน้ำดื่ม ขนม และอาหาร ให้กับประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา

Facebook
Twitter
Email
รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษ
เฉพาะคุณ