ดี-แลนด์ฯ เดินหน้าพัฒนาสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นเพื่อชุมชนชาวปลวกแดง ต่อยอดกิจกรรม “D-inspire Space” รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์

ดี-แลนด์ฯ เดินหน้าพัฒนาสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นเพื่อชุมชนชาวปลวกแดง ต่อยอดกิจกรรม “D-inspire Space” รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์

“บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด” เดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อสังคม “D-inspire Space รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์” ภายใต้โครงการ “คนดี ดี-แลนด์” (ปันสุข ก็สุขใจ) นำทีมพนักงาน ลูกบ้าน ชุมชน และสื่อมวลชน ร่วมทำกิจกรรม CSR ซ่อมแซมและปรับปรุงสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่น เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็น “พื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสุข” ให้กับพี่น้องชาวปลวกแดงทุกคน ด้วยความเชื่อมั่นว่า “การให้ คือ การใส่ใจที่ดีที่สุด” (Caring is Sharing) เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้น่าอยู่และเป็นสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้นำทีมผู้บริหาร พนักงาน ลูกบ้าน คนในชุมชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอปลวกแดงอย่างกองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท จ.ระยอง (พัน ร.7 กรมร.3 พล.นย.) มาร่วมกันปรับปรุงสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ใจกลางเมืองปลวกแดง และเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสุข ให้กับพี่น้องชาวปลวกแดงทุกคน ซึ่งในการปรับปรุงสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นในครั้งนี้ ได้มีการแบ่งพื้นที่ในการออกกำลังกายตามช่วงอายุคน ในรูปแบบ “Multi-Generations Space” ซึ่งได้แก่ Kids Life Space พื้นที่เด็กเล่น สำหรับเด็กและเยาวชน Teens Life Space พื้นที่ออกกำลังกายสำหรับวัยรุ่นและวัยทำงาน และ Elders Life Space พื้นที่บริหารร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่นให้สวยงามยิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะกับการพักผ่อนและใช้ชีวิต (Relax Your Life Space) สำหรับชาวปลวกแดงทุกเพศ ทุกวัย พร้อมจัดทำป้ายให้ความรู้และเทคนิคในการออกกำลังกายแต่ละรูปแบบ เพื่อให้เป็นข้อมูลในเชิงสรีระศาสตร์และการยศาสตร์ โดยยึดหลักธรรมชาติของมนุษย์ในแต่ละเพศ แต่ละวัย ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Facebook
Twitter
Email
รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษ
เฉพาะคุณ